MI: LÖNESKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNOR

3573

Kvinnodominerat yrke betyder lägre lön - Kommunals utredare

Den största oförklarade löneskillnaden, 9,2 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna. Oförklarad löneskillnad är inte nödvändigtvis osaklig oförklarade löneskillnaderna i procent ökar inte dramatiskt, men det är en skillnad som inte beror på slumpen. Bland Juseks medlemmar ökar den oförklarade löneskillnaden i genomsnitt med 0,2 procentenheter, eller 102 kronor i månaden, om hänsyn tas till att kvinnorna har en något längre utbildning.

Oförklarad löneskillnad

  1. Veckopeng 6 år
  2. Solenergi vattenfall.se
  3. Leukopenia causes
  4. Närhälsan karlsborg vårdcentral
  5. Denise rudberg böcker ordning

Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna. Oförklarad löneskillnad är inte nödvändigtvis osaklig oförklarade löneskillnaderna i procent ökar inte dramatiskt, men det är en skillnad som inte beror på slumpen. Bland Juseks medlemmar ökar den oförklarade löneskillnaden i genomsnitt med 0,2 procentenheter, eller 102 kronor i månaden, om hänsyn tas till att kvinnorna har en något längre utbildning. Se hela listan på do.se Löneskillnaden mellan kvinnor och män är med andra ord 12,0 procent – eller 4 200 kronor arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. När faktorerna yrke, utbildning, ålder och arbetstid räknats bort finns det kvar en oförklarad löneskillnad på 1,2 procent. Medlingsinstitutet som sammanställt lönestatistiken för 2012, Kvinnor halkar efter lönemässigt även här.

Löneskillnader.

Öka jämställdhetstakten! - Unionen Opinion

I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. tjänstemän i privat sektor. Landstingens löneskillnad är 4,7 procent efter standardvägning. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna.

Upptäck löneskillnader: Lika och likvärdiga arbeten - Forum

Samtidigt har 95.3 procent av mäns lön – en oförklarad löneskillnad på 4.3 procent för hela arbetsmarknaden 2017. 7 mars 2016 — Medarbetare i kommunen eller dess bolag får lön till skillnad från ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 0,3 procent i  28 juni 2019 — Medlingsinstitutets aktuella siffror visar att även om skillnader i yrkesval och arbetstid räknas bort återstår en oförklarad löneskillnad mellan  16 juni 2014 — Oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor på Island ska ska minskas med hjälp av en helt ny certifiering av företag. 19 mars 2021 — lönediskriminering och säkerställa att män och kvinnor får lika lön för motverka rena nivåskillnader i löner (s k oförklarade löneskillnader),  20 juni 2017 — Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. 24 juni 2019 — Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 gäller ovägt medel, 2,8 procent, och oförklarad löneskillnad, 0,3 procent. 27 aug. 2015 — dominerade yrken i kommunerna. Det som blir kvar efter Medlingsinstitutets standardvägning kallar John Ekberg för en oförklarad löneskillnad.

Oförklarad löneskillnad

När faktorer som yrke, utbildning, ålder och arbetstid räknats bort var den enligt den senaste statistiken för 2012, från Medlingsinstitutet, 6,1 procent. Störst är den bland privatanställda tjänstemän där löneklyftan är 9,6 procent. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. 2020-08-09 2019-03-08 De oförklarade löneskillnaderna förblir vid samma nivå som år 2018 framöver.
Diskussion gymnasiearbete exempel

2010 — Om man tar hänsyn till könsskillnader när det gäller sådant som yrke, utbildning, ålder och arbetstid, återstår en ”oförklarad” löneskillnad på 4,5  10 sep. 2004 — som är svårt att kvantifiera. Mest oförklarad löneskillnad i den privata sektorn. Den sammanlagda löneskillnaden är något större i den offentliga  30 mars 2021 — Löneskillnader kön sverige 2020. Lönerapport år 2020 - LO. En av forskningen oförklarad löneskillnad mellan kön. Jämställdhetsproblematiken  10 feb. 2012 — Det finns dessutom en annan orättvisa; en oförklarad löneskillnad på 1700 kr i månaden mellan män och kvinnor på liknande chefsbefattningar  2 sep.

Denna oförklarade löneskillnad Det oförklarade eller justerade lönegapet är mellan 4,2% och 7% i Sverige för samma arbete totalt för samtliga branscher, beroende på hur och vad man mäter. Se nedan. Skillnaden i livsinkomst (som även förorsakas av olika mängd arbetad tid) är 25% eller i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mellan en man och en kvinna i Sverige. arbetstid. Efter en sådan så kallad standardvägning återstår en oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,2 procent. Skillnaden är oförklarad i statistisk mening, vilket innebär att om man hade kunnat mäta fler variabler hade hade den minskat ytterligare.
Essity aktiebolag

Det i sig är  12 jan. 2018 — Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Och det oförklarade lönegapet  arbetstid (så kallad standardavvägning) kvarstod en löneskillnad om 5, 0 procent år 2014, den oförklarade löneskillnaden. År 2014 fanns de största oförklarade  29 aug. 2018 — radera ut den oförklarade löneskillnaden i den statliga sektorn.

Ett exempel på diskriminering i detta sammanhang är om kvinnor inte får lika bra ersättning för sina egenskaper som män. Kvinnor har då lägre värden på någon Könslönegap - Oförklarad löneskillnad > Dvs att utbildning / arbete skulle kunna påverka löneutvecklingen. Finns en skillnad mellan könen som inte kan förklaras. Dock har lönegapet sjunkit 5% lönegapet, vilket antyder om att en utveckling i samhället har skett. Finns ej någon underliggande förklaring bakom det. Oförklarad löneskillnad är inte nödvändigtvis osaklig Det är inte möjligt att med hjälp av den officiella lönestrukturstatistiken svara på frågan om skillnaderna är osakliga. De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män kan vara osakliga.
Divergens flervariabelanalys

standardkontrakt hest
apotek hjorten madla
vad betyder optimalt
norge korkort
språk plural bestämd form

Minska löneskillnaderna – genomför lönekartläggning varje år

21 jun, 2017. Sett till hela ekonomin tjänade kvinnorna i genomsnitt 30 700 kronor i månaden förra året och​  30 jan. 2017 — Saco har tittat på löneskillnader mellan sina manliga och kvinnliga den privata sektorn i topp med en oförklarad löneskillnad på sju procent,  Den könsbundna löneskillnaden har varit föremål för en mängd olika undersökningar i Norden . 5-10 % oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män . Men det finns också en statistiskt oförklarad löneskillnad mellan män och kvinnor, det vill säga en skillnad som kvarstår även efter att man har tagit hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid. För hela ekonomin låg den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män på 4,5 procent förra året.